ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

В този раздел има списък на хардуерните и софтуерните спецификации, необходими за достъп до цялото съдържание (анимации и услуги) в сайта:

  • Microsoft Internet Explorer 9 и по-нова версия
  • Mozilla Firefox 20 и по-нова версия
  • Google Chrome – предпоследната стабилна версия и следващата
  • Apple Safari 5.0 и по-нова версия